Att det förekommer klimatförändringar på vår jord är de allra flesta medvetna om. 

Dessa förändringar påverkar hela världen och havsnivån stiger eftersom polarisarna smälter ner. Det förekommer fler skyfall, otäcka stormar och extrema värmeböljor som vi förut inte sett på över hundra år. De som drabbas allra värst av klimatförändringarna är de fattiga människorna i de länder där det finns mest låg och medelinkomster. Här slår torkan, extremväder, översvämningar och höjningarna av havsytan mycket hårt. Många organisationer jobbar frenetiskt med klimatanpassning på dessa utsatta områden.

År 2017 låg nästan halva Bangladesh under vatten och människorna tvingades fly hals över huvud. Nästan alla hus är översvämmade i området Shibaloy i Manikganjdistriktet och de som drabbas allra hårdast är bönderna när odlingarna som betyder liv och död för dem sköljs bort obarmhärtigt.

Den globala uppvärmningen som finns idag orsakas av oss människor. Alla påverkas av detta, både människor, djur och natur. Det är skogsskövlingen, förbränningen av fossila bränslen och jordbruket som ha bidragit och lett till att det blivit ökade halter av växthusgaser i omgivningen runt oss. Varken haven eller växtligheten hinner ta upp växthusgaserna nog snabbt och då hamnar de utanför det naturliga kretsloppet.

Temperaturen stiger

Till följd av detta blir vädret extremt och temperaturen stiger på jorden.

människor lider av torka

De människor som lever i fattigdom drabbas av torka och andra naturkatastrofer. De människorna kan inte finna lösningar på problemen på samma sätt som I-länderna gör så de som lever på fiske och jordbruk blir hårdast drabbade. Många tvingas lämna tryggheten i sina hem och deras liv slås i spillror.

De fattiga länderna har minst skuld i klimatförändringarna, ändå är det dom som drabbas hårdast och stor del av dem är kvinnor.

Man räknar med att år 2050 kommer det att finnas 200 miljoner flyktingar runt om i världen på grund av klimatförändringarna.

Dåliga eller inga skördar alls, överbefolkade områden, hunger och politisk instabilitet leder inte till fred, utan förvärrar bara krigets effekter och många fler tvingas fly från tryggheten.

Konflikter mellan människor ökar och det blir stor konkurrens om mark, färskvatten och betesområden. Det leder till stor fattigdom och mycket sociala orättvisor och inga statliga myndigheter finns som styr upp och hjälper till med problemen. Priset på mat stiger och tillgången på färskvatten minskar drastiskt. Många lever i länder med vattenstress. (En tredjedel av jordens innevånare)!

Lågt liggande öar i till exempel Bangladesh och Stilla Havet hotas av översvämningar för att havsnivån stiger och tyvärr har det redan gått så långt att saltvatten från havet har trängt in i grundvattnet så det blir obrukbart att både dricka och vattna med.

Det är världens höginkomstländer som är de “skyldiga” för klimatförändringarna så nu måste alla agera för att klimatet skall bli bättre! Alla måste “dra sitt strå till stacken”. En människa kan inte göra allt, men många människor tillsammans kan göra mycket! Detta angår oss alla och eftersom människorna orsakat detta är det bara dom som kan göra något för att stoppa det.

Andra tragiska saker som orsakas av klimatförändringarna är att sköldpaddor endast får honor som avkomma och i marken i Sibirien bildas mängder av bakterier för att isen smälter undan!