Att odla ekologiskt är ett ämne som det debatteras mycket om. Man diskuterar om det är bra eller dåligt för miljön och vilka konsekvenser det blir. Att odla ekologiskt kräver mycket större markarealer än annan “vanlig” gröda som odlas traditionellt.

På det viset kan det bli något större utsläpp än vanligt. Ärtor som är ekologiskt odlade har 50 procent större klimatpåverkan och vete har hela 70 procent enligt en undersökning på Chalmers i Göteborg. Konstgödsel tillåts inte vid ekologisk odling jämfört med annan odling, så därför krävs större areal mark för samma mängd mat. Det är en nackdel för det ekologiska jordbruket.

De bönder som förespråkar ekologisk odling använder istället för konstgödsel alternativet baljväxter, stallgödsel och annat organiskt material när det gäller växtnäring. Detta för att djurhållning och odlingar skall vara i balans.

En del gårdar passar bra för att ställa om till ekologisk produktion om man redan odlar sitt eget foder. Andra blir det svårare för, då det kan bli dyrt att bygga om alla byggnader så det passar den ekologiska produktionen.

Om man odlar ekologiskt får man mer betalt för sina produkter samt många olika stöd från EU. I vissa fall kan det löna sig att bygga om sin gård. Växtodling och mjölkproduktion som är ekologisk är oftast lönsammare, men man måste tänka på att det blir en lägre avkastning per hektar som man odlar på.

Ekologisk odling ger stora koldioxidutsläpp eftersom man måste avverka mer skog för att få mer odlingsmark. Detta gäller både i Sverige och till exempel i tropikerna där ju regnskogen inte borde skövlas mer än den gör idag.

ekologiskt mejeri

Det anses från vissa håll att även ekologiska mejeri och köttprodukter är sämre ur klimatsynpunkt eftersom det då krävs ekologiskt odlat foder till djuren.

Det förekommer ingen konstgödsling i ekologisk växtproduktion utan vatten, mark och energi utnyttjas av naturliga resurser. Det som växer får näring av den egna gårdens stallgödsel och även fodret kommer från egen odling samt att bara naturligt bekämpningsmedel får användas.

Enligt Livsmedelsverket saknas vetenskaplig bevisning för att ekologisk mat är mer hälsosam, men ur en annan synvinkel ser ekologiskt jordbruk till att både djurens och konsumenternas välfärd blir bättre och det blir en fin balans mellan växt och djurhållning.

Bygga om djurstallar

När man bygger om sina djurstallar inför ett ekologiskt jordbruk behövs ingen mer/extra arbetskraft. Man slipper hantera kemiska växtskyddsmedel, men bör tänka på att en ombyggnad, redskap och andra saker skall investeras så att man är förberedd på detta. Kunderna ställer högre krav på ekologiskt odlad mat när det gäller leveranssäkerhet, pris, volym och kvalitet. Som odlare skall man alltid säkerställa sig att man har köpare som är intresserade av ekologiska produkter till det pris man har tänkt sig. Det bästa är att kontakta en rådgivare på Länsstyrelsen som hjälper till med information om hur ekologisk odling går till, hur en omställning kommer att påverka ekonomin samt vilka regler som gäller. Man kan få hjälp med att komma i kontakt med rådgivare om det behövs inför en förändring och tipsa om kurser man kan gå för att lära sig mer om ekologiskt jordbruk.