Ekologisk mat betyder en rad olika saker. Ekologisk mat innebär i första hand att jorden där grönsaker och frukterna odlas inte har blivit besprutad alls med några som helst kemiska bekämpningsmedel och inte heller någon handelsgödsel.

Maten innehåller i sin tur inga onaturliga tillsatsmedel. Djuren får leva fritt både inomhus och utomhus och de matas oftast med mat som odlas på respektive lantbruk. Läkemedel för djuren används med stor varsamhet. Det är förbjudet att använda sig av genmodifierade organismer och bestrålning när det gäller ekologiska livsmedel. De tillsatser som får användas är väldigt få. Ekologiska jordbruk kontrolleras mycket oftare och dess regler är strängare. Ekologiska varor har många fördelar som gynnar både människa och djur men även nackdelar finns.

Fördelar med ekologisk mat

Fördelarna med ekologiska livsmedel delar in sig i en rad olika kategorier där allra störst är hälsa och miljö. I vad det gäller hälsan så har ingen konkret forskning visat att det på något sätt skulle vara en fördel för hälsan att använda sig av ekologiska livsmedel. Trots detta kan man dock argumentera fördelen med att inte få samma mängd kemikalier i kroppen som man får med ”vanliga” livsmedel. Det går dock att bevisa en förbättring i både hälsa och jobbsituation hos jordbrukare och annan personal som befinner sig på ett ekologiskt lantbruk.  Att dagligen behöva vistas och jobba i en miljö där bruk av kemikaliska bekämpningsmedel används tär på kroppen och orsakar komplikationer i ens hälsotillstånd. I andra länder har det också förekommit ett inkorrekt bruk av bekämpningsmedel vilket i sin tur förvärrat arbetarens tillstånd. I denna kategori kan man även räkna med djurens hälsa och även här argumentera för dess förbättring. I vad det gäller icke ekologiska livsmedel så brukar man använda sig av massproduktion vilket betyder att djurens livsförhållande är betydligt mycket sämre i jämförelse med hur det ser ut på ekologiska lantbruk.

köttfärg förändras på grund av tid

Vänds blicken mot miljöns tillstånd så kan man även här se fördelar vid uteblivelse av kemiska bekämpningsmedel och handgödsel. Vinnande slutfaktorn är en förbättrat biologisk mångfald. Detta vissas främst genom djurens, insekternas och växternas välmående. Handelsgödsel används inte för ekologiska jordbruk utan man använder sig av till exempel gödsel från djurens gårdar eller kompost. Vissa kan även säga att maten smakar bättre då vissa frukter och grönsaker tar längre tid på sig att växa och på så sätt förändras smaken. Färgen på till exempel kött kan se annorlunda ut och vissa varor har längre hållbarhet. Vidare information finns även på livsmedelverket.se där reglerna för ekologiskt lantbruk tas upp mer detaljerat.

Nackdelar med ekologisk mat

Efter olika forskningar kan man nu komma fram till att ekologiska produktionen av varor genererar mer utsläpp av koldioxid och därmed förvärrar miljön. Det går även att konstatera att ekologiska odlingar kräver mer mark vilket i sin tur kräver mer energi. Här kan det pratas om användning av olja samt förbränning av fossila bränslen. Ekologiska varor är även dyrare och dess odlingar likaså. Varornas transport släpper också i sin tur kemikalier i naturen vilket inte alls är olikt från transporten av icke ekologiska varor.