Alla inlägg av Ingegerd

Laga mat hemma för en bättre miljö

Laga mat hemma för en bättre miljö

Matlagning är en stor del av de flesta människors vardag. Det kan handla om enkla rätter med få ingredienser eller avancerade recept som tar flera timmar att färdigställa. Oavsett kretsar matlagning kring en av våra naturliga funktioner, nämligen matintag och det är viktigt att man förstår hur viktiga de val man gör när det gäller råvaror, näringsinnehåll och tillredning är och att de faktiskt påverkar våra liv och vårt välmående.

Läs mer


Miljövänliga produkter för hem och hushåll

Nu har många fått upp ögat för hur viktig det är med miljömedvetenhet. Sverige har ett rykte som ett miljövänligt land och ett bra förebild för andra länder. Naturligtvis vill alla att Sverige ska fortsätta vara ett land där folk trivs bra. Men för det krävs ren luft, vatten och jord, fri från föroreningar. Även på lokal nivå finns det saker man kan göra för att hålla Sverige bra.

Läs mer


Miljövänliga arbetsplatser

Att vara miljömedveten är lika viktig på jobbet som det är hemma. Men det är inte alltid lika lätt att påverka på jobbet som i privatlivet. Med kunskap om fördelarna med miljövänliga arbetsplatser och produkter kan man förespråka dem, särskilt om man är inköpsansvarig. Även om man inte är kan det vara möjligt att påverka ändå.

Läs mer


Vad orskar ändringar i klimatet?

Jordens klimat har förändrats så länge den existerat. Det finns en mängd olika anledningar till dessa ändringar. En del är kända andra inte. Många av de faktorer som påverkar klimatet är naturliga, som t.ex. variationer i solaktivitet och geologiska processer, och dessa studeras inom en mängd olika forskningsfält. Enligt rådande forskningskonsensus så har dock även människan en påverkan på klimatet under senare decennier genom främst utsläppet av växthusgaser.

Läs mer


Förnybara energikällor

Människans energikällor, de vi använder för att få vår energi, delas traditionellt in i förnybara och icke förnybara. Medan de senare är ändliga och kommer ta slut vid någon punkt, eftersom de inte återskapar sig eller gör det i allt för långsamt, så återskapar de förnybara sig konstant med hjälp främst av solen. Till de icke förnybara räknas främst de så kallade fossila bränslena, t.ex. olja, kol och gas. Även kärnkraft brukar ses som icke förnybart då uran är ändligt.

Läs mer


Ekologisk Mat

Ekologisk mat betyder en rad olika saker. Ekologisk mat innebär i första hand att jorden där grönsaker och frukterna odlas inte har blivit besprutad alls med några som helst kemiska bekämpningsmedel och inte heller någon handelsgödsel.

Läs mer


Ekologiskt jordbruk

Att odla ekologiskt är ett ämne som det debatteras mycket om. Man diskuterar om det är bra eller dåligt för miljön och vilka konsekvenser det blir. Att odla ekologiskt kräver mycket större markarealer än annan “vanlig” gröda som odlas traditionellt.

Läs mer