Miljövänliga produkter för hem och hushåll

Nu har många fått upp ögat för hur viktig det är med miljömedvetenhet. Sverige har ett rykte som ett miljövänligt land och ett bra förebild för andra länder. Naturligtvis vill alla att Sverige ska fortsätta vara ett land där folk trivs bra. Men för det krävs ren luft, vatten och jord, fri från föroreningar. Även på lokal nivå finns det saker man kan göra för att hålla Sverige bra.

Läs mer