Vad orskar ändringar i klimatet?

Jordens klimat har förändrats så länge den existerat. Det finns en mängd olika anledningar till dessa ändringar. En del är kända andra inte. Många av de faktorer som påverkar klimatet är naturliga, som t.ex. variationer i solaktivitet och geologiska processer, och dessa studeras inom en mängd olika forskningsfält. Enligt rådande forskningskonsensus så har dock även människan en påverkan på klimatet under senare decennier genom främst utsläppet av växthusgaser.

Läs mer