Arkiv: maj 25, 2019

Vad orskar ändringar i klimatet?

Jordens klimat har förändrats så länge den existerat. Det finns en mängd olika anledningar till dessa ändringar. En del är kända andra inte. Många av de faktorer som påverkar klimatet är naturliga, som t.ex. variationer i solaktivitet och geologiska processer, och dessa studeras inom en mängd olika forskningsfält. Enligt rådande forskningskonsensus så har dock även människan en påverkan på klimatet under senare decennier genom främst utsläppet av växthusgaser.

Läs mer


Förnybara energikällor

Människans energikällor, de vi använder för att få vår energi, delas traditionellt in i förnybara och icke förnybara. Medan de senare är ändliga och kommer ta slut vid någon punkt, eftersom de inte återskapar sig eller gör det i allt för långsamt, så återskapar de förnybara sig konstant med hjälp främst av solen. Till de icke förnybara räknas främst de så kallade fossila bränslena, t.ex. olja, kol och gas. Även kärnkraft brukar ses som icke förnybart då uran är ändligt.

Läs mer


Ekologisk Mat

Ekologisk mat betyder en rad olika saker. Ekologisk mat innebär i första hand att jorden där grönsaker och frukterna odlas inte har blivit besprutad alls med några som helst kemiska bekämpningsmedel och inte heller någon handelsgödsel.

Läs mer