Luftföroreningar och dess effekter

Luftföroreningar påverkar hälsan för alla. Djur och människor bli sjuka och det förkortar våran livslängd betydligt. Detta bidrar även till övergödning, växtskador, försurning, korrosion, klimatförändringar och nedsmutsning.

Läs mer