Plopp_Grunds åk 0-6

Plopp_hogst åk 7-9

Plopp_gy Gymnasiet

Plopp_Film Film

Plopp_InteraktLarom Interaktivt läromedel

Plopp_Spel Spel

Plopp_Tavling Tävling

 


 
 
Hem Vatten

Vatten

 

Vatten som livsmiljö och resurs Endast en knapp procent av jordens vatten är sötvatten. Exploatering, överutnyttjande och miljöförstöring kombinerad med snabb befolkningstillväxt skapar stor brist på rent vatten. WWF har utarbetat ett nytt ämnesövergripande läromedel för åk 6-9 och gymnasiet, där vattnet som resurs och livsmiljö lyfts fram . Plopp_hogst

Vatten som livsmiljö och resurs >>

Elevbladet - Vatten som resurs >>   

 

Material om livsstil och vatten (WWF) Varje dag påverkar vi sötvattensresurserna, till och med i valet av jeans och olika maträtter. I detta läromedel tas vattenfrågan upp ur ett hållbarhetsperspektiv. Materialet vänder sig främst till grundskolan skolår 7-9 samt gymnasiet. Plopp_hogst Gymnasiet

Vatten på hållbar väg >>

 

Fotavtryck vad gäller vatten. Här kan man t ex se hur mycket vatten som gehövs för att procucera en viss kvantitet av en matvara.

Water footprints>>

 

En droppe vatten är ett ämnesövergripande material från UNICEF om vatten regionalt och globalt. Bristen på vatten, vattnets kretslopp, vattenanvändning och vattnets roll för vår hälsa tas upp i materialet. Plopp_Grunds

En droppe vatten >>

 

VA SYD tar emot studiebesök på ett flertal ställen. Plopp_Grunds Plopp_hogst Plopp_gy

Läs om målen med studiebesöket 

VA SYD studiebesök >>


Vattenkikaren är ett interaktivt läromedel i form av en webbplats. Vattenkikaren handlar mest om Sveriges kustnära områden, men ibland kikas längre ut mot andra havsområden. På webbplatsen finns fakta om organismer och fenomen i havet, tips om studieroch försök. Vattenkikaren är producerad av Tjärnö Marinbiologiskt Centrum. Plopp_Grunds Plopp_gy

Vattenkikaren >>

 

Professor Vatten är ett interaktivt läromedel om vatten i form av en webbplats. På webbplatsenfinns fakta, lästips, tips på praktiska övningar, en plats där man kan ställa frågortill Professor Vatten och frågesporter. Professor Vatten drivs av Uppsala Vatten Centrumsom är ett samarbetsorgan mellan Uppsala universitet, SGU, SLU, Livsmedelsverket,Länsstyrelsen och Uppsala kommun. Ämne: vatten. Plopp_InteraktLarom Plopp_Grunds 

Professor vatten >>

 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack