Utomhuspedagogik
 
Hem Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik

 

"Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett första viktigt steg. Kunskap om naturen börjar i naturen!"

Så presenteras utomhuspedagogik på Naturskoleföreningens hemsida. Naturskolorna är en resurs för skolorna att använda för att komma igång med utomhuspedagogiken. Flertalet av sveriges naturskolor har exempel på pedagogiska upplägg anpassade för skolans närmiljö.

Att vara utomhus tillsammans med sina elever öppnar upp för andra pedagogiska möjligheter som egentligen inte behöver vara sammankopplat med att vi befinner oss ute i själva "naturen". För att beskriva denna syn på utomhuspedagogik talar man ofta om - Det utvidgade klassrummet.

Man talar här om att använda utemiljön och samhället som en resurs i undervisningen, som t ex: stadens miljöer, museer, kulturinstitutioner, företag etc.

 

Läs mer...
 
 
 

Naturskolor

På naturskoleföreningens hemsida finns länkar till Sveriges naturskolor som arbetar med utomhuspedagogik riktad till skolorna. Flera av naturskolorna har handledningsmaterial till utomhuspedagogisk undervisning och även till ämnen som berör mat och ekologisk odling.

 

I Skåne finns följande Naturskolor:

 
 
 

Uteklassrummet

SEA-U Marint Kunskapscenter

SEA-U är ett Marint Kunskapscenter på Ribersborg i Malmö, som tagit fram olika pedagogiska program, anpassade efter årskurs och läroplaner, med tyngdpunkt på havsbaserad utomhuspedagogik.

Besök SEA-U >>

 

Malmö Museer © Andreas Nilsson/Malmö Museer

Malmö Museer är mycket mer än utställningar. Pedagogerna levandegör historia, teknik och natur, erbjuder spännande experiment och ser till att ni får det där lilla extra.

 

Kulturen i Lund

Kulturen är ett levande läromedel för skolan. Både för er lärare och era elever har vi tagit fram olika specialprogram. Läs mer om dessa under Aktuellt för skolan respektive Aktuellt för lärare. Här hittar ni även handledingar till våra permanenta utställningar och andra lärares metodtips som ni kan använda fritt. Du kan också prenumera på vårt nyhetsbrev för lärare och bli först med det senaste om Kulturen!

 Läs mer om Kulturen>>

 

Fredriksdals lektioner i det fria

Den pedagogiska verksamheten på Fredriksdal är både bred och innehållsrik. Hit är lärare och elever välkomna att antingen arbeta på egen hand eller ta hjälp av Fredriksdals pedagoger. Vi skräddarsyr också program för dig som vill det.

Fredriksdal erbjuder också fortbildningskurser för lärare inom olika kultur- och naturhistoriska ämnen.

Program>>

 

VA SYD tar emot studiebesök på ett flertal ställen. 

VA SYD studiebesök >>

 

Återvinningsstationen  SYSAV har en sida för skolor, där man kan få kontakt med skolinformatörer och också boka studiebesök.

SYSAV/skola >>

 

Idébank för utomhuspedagogik

Fredriksdals idébank>>

Naturskoleblad från Lunds Naturskola >>

Inspirationsmaterial från Kristianstads Naturskola >>

Uteklassrummet  Linnélektioner - idéhäfte 2. Linnélektionerna är framtagna inom ett samarbetsprojekt mellan Linnédelegationen, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Idéhäftet vill inspirera till att arbeta i närmiljön i Linnés anda.Plopp_Grunds Plopp_hogst

Uteklassrummet >>

 

UtbildningsRadion Här kan du fördjupa dig mer i utomhuspedagogik  i ett antal tv och radioprogram. Vilken betydelse har till exempel förskolegårdens utformning för leken och lärandet? Här hittar du inspirationsmaterial från UR.

UR.se >>

 

 

 

an man odla hamburgare?

22 februari 2010 — 27 februari 2011, Slottsholmen
Kommer konsumenterna att kunna köpa odlat kött i butikerna i framtiden? En miniutställning om forskningen kring framställning av odlat kött.  Utställningen berättar också om dagens köttproduktion och om de växthusgaser den skapar.

 
 
 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack