Lärarbibliotek Hållbarutveckling
 
Hem Tidskrifter & Rapporter

Tidskrifter, rapporter och artiklar

Education & Sustainability Sverige - Education and Sustainability Sverige riktar sig till pedagoger på alla nivåer och har hittills publicerats på katalanska, spanska, engelska och svenska. Den erbjuder inspirerande artiklar och konkreta idéer för hur man kan integrera hållbarhetsfrågor i utbildningsaktiviteter. Den innehåller intervjuer med relevanta experter, nyheter om forskning och utbildningsinitiativ från hela världen samt en samling utbildningsresurser på det aktuella temat. 

Education & Sustainability Sverige >> 

 

Maten i skolan - Maten en viktig del av lärandet, inspiration och tips. Temanummer från NCFF; Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom.

 Bra mat i skolan >> 

 

Trivsel i skolmatsalen - Hur får vi en trivsam skolmatsal? Till dig som vill förbättra miljön i skolmatsalen. En rapport från Stockholms läns landsting.

 Trivsel i skolmatsalen >> 

 

Bilen, biffen och bostaden Hållbara laster – smartare konsumtion. Stefan Edman,  Slutbetänkande av utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion – för hushållen SOU 2005:51

Bilen, biffen och bostaden >> 

 

Jordbrukspolitik och internationell solidaritet Under 2004 och 2005 träffades  Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, för att diskutera hur EUs jordbrukspolitik skulle kunna utvecklas för att såväl främja svenskt jordbruk som livsmedelstrygghet i u-länderna. Läs mer i "trialogen"... 

Jordbrukspolitik och internationell solidaritet >> 

 

Miljö Aktuellt läs de senaste artiklarna om jordbruk

Miljö Aktuellts artiklar om jordbruk >>
  

Rapporter från Naturskyddsföreningen om jordbruk - de senaste artiklarna   tar bland annat upp: Soja som foder och livsmedel i Sverige, Kött mer än klimat och Ekologiskt i Brasilien. 

Naturskyddsföreningen, rapporter om jordbruk >> 

 

Rätten till mat Läs om  FAO.s arbete för en värld utan hunger. Plopp_Film 

Food and Agricultural Organization of the United Nations >>

 

Rapporter från Jordbruksverket 

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror – hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor? 

 Hållbar konsumtion av jordbruksvaror >> 

 

Livsmedelsexport – förutsättningar och möjligheter

Livsmedelsexport >> 

 

Fröet till vår räddning Annika Åhnberg. Minskad klimatpåverkan genom jord- och skogsbruk. Vi måste åstadkomma fungerande kretslopp för vår produktion och konsumtion och vi kan bara göra det genom att bygga på de naturliga kretsloppen och genom att lära av naturen

 Fröet till vår räddning >>

Seminarium via youtube>> 

 

Konsumtionsrapporten 2009 från Göteborgs universitet beskriver hushållens konsumtion av mat, transporter mm. Jämförelser görs med föregående år. Fördjupningsmaterial. 

Till sammanfattning >> 

 

Naturvårdsverket - Samhället tjänar på miljöarbete. Det bekräftar resultaten från många av miljösatsningarna inom Klimatinvesteringsprogrammen, Klimp, och de Lokala investeringsprogrammen, LIP. Här hittar du exempel på lyckade och lönsamma projekt från kommunernas, regionernas, företagens och andra aktörers arbete inom LIP och Klimp. Goda exempel Naturvårdsverket har i ett utvärderingsarbete samlat goda exempel i miljöarbetet t ex kring avfall, biogas, energieffektivisering, hållbara städer, naturvård m.m. 

Goda exempel >>

  

Klimat, hunger och global rättvisa är ett fördjupningsmaterial från Svenska kyrkan. 

Klimat, hunger och global rättvisa >>

 

Ursprungsmärkning, råvaruinnehåll och näringsinnehåll kan man läsa om om i separata rapporter på denna sida från "Matvalet".

Matvalet

 

Förpackningar  Förpackningar ses ofta som en belastning för miljön och något ont som ska minimeras. Ny forskning visar att det tvärtom finns tillfällen då det är motiverat att öka mängden förpackningsmaterial, exempelvis när man kan minska spillet. Tvärvetenskapligt framtagna sätt att förpacka varor kan bidra till hållbar utveckling och ökade marginaler för handeln. 

Läs mer om förpackningar och miljö>>

 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack