Hem Reflektera mera Kursplaner

Kursplaner

Det ställs nya krav på kunskap och lärande, på utbyten med omvärlden, att främja utbildningens internationalisering och att verka för interkulturella möten. Med utgångspunkt från styrdokumenten ska eleverna lära om bärande aspekter i hållbar utveckling, såväl ekologiska, ekonomiska som sociala.

Vilken betydelse får lärande för hållbar utveckling i skolan? Den globala skolan har gjort en genomgång av Lgr 11, där lärande för hållbar utveckling lyfts fram i koppling till målen. Här finns många och breda möjligheter som stödjer detta perspektiv i lärandet.

Se mer : --> hållbar utveckling i läroplanen

 

Lgr 11

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

 

Gy 11

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPGIFTER

 

Lpfö 98

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN

 

Tillbaka >>

 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack