Policydokument Hållbar utveckling
 
Hem Policydokument Definitioner

Definitioner

I Brundtlandsrapporten, Our common future (1987), beskrivs hållbar utveckling som:

"En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

 

I Caring for the Earth (1991), som vidareutvecklat arbetet från Brudtlandsrapporten återfinns definitionen:

Att förbättra kvaliteten hos mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen för de stödjande ekosystemens bärkraft”.

 

Kanske skulle man kunna definiera "hållbar utveckling" som det mål vi strävar mot. Lärande för hållbar utveckling diskuterar olika vägar att orientera sig mot detta mål och vilka definitioner vi vill tolka in i hållbar utveckling, beroende på olika värderingar och kontexter.

I SOU:2004 framhålls att den bärande principen för hållbar utveckling är att de ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena och processerna är integrerade. Den ekonomiska tillväxten betonas som en grund för hållbar utveckling men under förutsättning att miljön inte försämras och att välståndet fördelas rättvist.

Tillbaka >>

 

 

 

Policydokument Hållbar utvecklingPolicydokument hållbar utveckling Calcutta

 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack