Policydokument Hållbar utveckling
 
Hem Policydokument

Om policydokumenten

Förutom skolans styrdokument finns en rad internationella överenskommelser kring lärande för hållbar utveckling. Här får du möjlighet till fördjupning och en överblick av policydokumentens historia. Vi har valt att först lyfta fram dokumenten från: SOU 2004, UNECE och UNESCO, men samtliga dokument finns under rubriken Policydokumentens historia.

Skolverket, styrdokument för lärande för hållbar utveckling

 
 
 

Att lära för hållbar utveckling - SOU 2004

Vad människor lär sig och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig. Utvecklingen i samhället och vetskapen om att dagens generation bär ansvaret för att kommande generationer i alla världens länder ska ha möjlighet att tillgodose sina behov ställer krav på omedelbara och kraftfulla åtgärder. Lärande är en förutsättning för att människor ska kunna möta de utmaningar som världen står inför.

SOU:2004

 
 
 

Strategi för utbildning för hållbar utveckling - UNECE

Strategin syftar till att vara vägledande i genomförandet av FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling i regionen.

Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa. Syftet med denna strategi är att uppmuntra UNECE:s medlemsstater att utveckla och integrera undervisning för hållbar utveckling i sina formella utbildningssystem, i alla relevanta ämnen, och i icke-formell och informell utbildning.

Strategi för utbildning för hållbar utveckling

Läs mer...
 
 
 

Dekaden för lärande för hållbar utveckling - UNESCO

Bonndeklarationen antogs i mars 2009, av en enhällig församling. Den ger vägledning till Unesco och till medlemsstaterna om vad de behöver göra de återstående fem åren av årtiondet för utbildning för hållbar utveckling.

  • FN-Dekaden för Lärande för hållbar utveckling 2005 - 2014.
 
 
 

Policydokumentens historia

Nedan ges ett antal referenser till olika internationella dokument och överenskommelser som tar upp hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling. Sammanställningen är gjord av nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2, www.hu2.se

  • Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987
  • Redan i AGENDA 21 från 1992 ägnas ett helt kapitel åt ”Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet”. I kapitlet finns också hänvisning till UNESCO:s arbete. Se även Agenda 21 och Riodeklarationen där Regeringskansliet ger en historisk bakgrund till hållbar utveckling.
  • 2004 genomfördes en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling ”Learning to change our World” i Göteborg. Efter konferensen överlämnades ”Att lära för hållbar utveckling, Betänkande av Kommittén för utbildning för Hållbar Utveckling,  SOU 2004:104” till Utbildningsdepartementet. Detta förslag ledde sedan fram till bland annat ändring av Högskolelagen 2006.

  • Underlag för deklarationen var rekommendationer utarbetade dels under en serie av fem internationella workshops 2005-2008, anordnade av Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete med svenska Unescorådet; Göteborgsdeklarationen, dels vid fyra konferenser i övriga världsdelar samt Bonn-deklarationen, som antogs vid UNESCO:s toppmöte med 900 deltagare i Bonn 090401.
 
 
 

 

Policydokument Hållbar utvecklingPolicydokument hållbar utveckling Calcutta

 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack