Hem Arbetssätt Anledning till

Undervisning för hållbar utveckling har växt fram ur en medvetenhet om att vår nuvarande livsstil inte är hållbar. Med hållbar avses då: "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov", Brudtlandsrapporten 1987.

FN har deklarerat år 2005 - 2014 till en dekad för lärande för hållbar utveckling, ett årtionde då "utbildning för hållbar utveckling ges högsta prioritet inom all utbildning".

SOU: 2004 skriver: "Vad människor lär sig och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig. Utvecklingen i samhället och vetskapen om att dagens generation bär ansvaret för att kommande generationer i alla världens länder ska ha möjlighet att tillgodose sina behov ställer krav på omedelbara och kraftfulla åtgärder. Lärande är en förutsättning för att människor ska kunna möta de utmaningar som världen står inför".

I Tankar om hållbar utveckling och lärande kan du läsa mer om undervisning för hållbar utvecking.

Tillbaka >>

 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack