Hem Arbetssätt

Arbetssätt

Här presenteras i korthet några av de arbetssätt som ofta framhålls som användbara för att arbeta med hållbar utveckling. Metoderna strävar efter att ge eleverna insyn i intressekonflikter, utforska sina egna och andras värderingar, ge ökad tolerans för olika synsätt, ge kunskapsfördjupning, engagemang i omvärldsfrågor och öka självförtroendet för elevens förmåga att framträda och göra sin åsikt hörd.

 
 
 

Storyline

Storyline

Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt till elever och inlärning.Typiskt för storyline är att undervisningen sker i form av en berättelse som elever och lärare skapar i klassrummet. Under en storyline startar man i elevernas förförståelse som  utmanas och bearbetas genom arbete i grupp, individuellt och i helklass.

Läs mer om Storyline >>

 
 
 

Värderingsövningar

Ett bra sätt att få igång en diskussion samt lägga en grund att utgå ifrån kan vara att genomföra ett antal värderingsövningar som berör området. I värderingsövningar får deltagarna ta ställning till olika påståenden. Deltagarna får argumentera för sina ståndpunkter, lyssna till och påverkas av andras argument.

Läs mer om värderingsövningar >>

 
 
 

Rollspel

Rollspel hållbar utveckling

Rollspel är en pedagogisk metod som kan göra komplexa globala frågor mer begripliga och intressanta för många elever. I till exempel ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadörer för något av FN:s 192 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Genom detta konkreta och verklighetsnära arbetssätt ges deltagarna ett internationellt perspektiv och stor kunskap i många frågor.

FN-rollspel innebär en övning i diplomati med ett givande och tagande av synpunkter som leder fram till en insikt om att förhandlingar borde vara den bästa långsiktiga lösningen.

Läs mer om FN rollspelet >>

 
 
 

Simulering

Aktiviteten i en simulering är en förenkling av verkligheten, verkligheten är så komplex att förstå så därför behöver den förenklas för att bli begriplig. Själva aktiviteten behöver inte handla om det man tänker studera, utan tvärt om så är det oftast en fördel om aktiviteten är en allegori. Enligt Kolb har vi människor alltid en förutfattad mening om allt vi ska studera, som är omedelbar och som kan vara välgrundad eller inte. Egentligen handlar det inte om inlärning, utan själva lärandet är oftast omlärning, d.v.s. att förändra den förutfattade meningen.

Läs mer om simulering  >>

 
 
 

Utomhuspedagogik bygger på upplevelser, upptäckter, förståelse och insikt. Utomhuserfarenhet i skiftande miljöer, årstider och sammanhang leder till en bred kunskap. Det kan vara konkreta faktakunskaper som fördjupas och ger förståelse men kunskap handlar också om färdigheter och värderingar. En fjärde kunskapsform är förtrogenhet, en dimension av kunskap som är intuitiv och står nära de sinnliga erfarenheterna. Läs mer om utomhuspedagogik under länken i vänstermarginalen.

Läs mer om utomhuspedagogik >>

 
 
 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack