Lärarbibliotek Hållbarutveckling
 
Hem Litteratur

Litteratur

Hållbar utveckling i praktiken. Så gjorde vi på vår skola.(2004) Red. Öhman Johan och Östman Leif. Liber

Denna bok berättar om hur hållbar utveckling kan fungera i praktiken, ute i undervisningsvardagen. Den bygger på ett utvecklingsarbete, Hållbar utveckling i skolan som genomförts av omkring 40 lärare på 9 skolor i deras skolvardag.

Hållbar utveckling i praktiken >>

 

Hållbar utveckling i skolan (2002) Skolverket.Utbildningsministrarna i östersjöregionen har kommit överens om en Agenda 21 om utbildning vars mål är hållbar utveckling i regionen. En kartläggning presenteras av situationen i svensk skola vad gäller miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i skolan >>

 

Negotiating Critical Literacies With Young Children (2004) Vivian Maria Vasquez LEA London
Boken förklarar och illustrerar med en lärares erfarenhet hur frågor från vardagliga samtal med barn kan användas för att skapa en integrerad kritisk kompetens och språklig utveckling hos små barn genom att visa hur de hanterat särskilda sociala och kulturella frågor och teman.  Boken är på engelska. Sammanhangen i kapitel 2, 4, 5 och 6 i handlar om regnskogen, att vara vegetarian på ett grillparty, vitvalens situation och Mac Donald´s Happy Meal. Utifrån dessa sammanhang arbetar barnen med ett innehåll om miljö, genus, design och annat på ett konstruktivt sätt. Förskola och Årskurs f-6

 

Klimatfrågan på bordet (2010) Formas Fokuserar

Mat åt nio miljarder – hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att äta nötkött? Ska vi producera kött utan djur för klimatets skull? Hur mycket betyder transporterna och spillet i livsmedelskedjan? I Sverige får vi nya grödor, men också nya ogräs och skadegörare. Och djuren kan bli sjukare. Vad innebär ett nytt klimat för olika delar av vårt avlånga land? I boken kan du läsa hur olika forskare ser på saken.

 

100 sätt att rädda maten (2010) Annica Triberg. Max Ström Förlag

Den här boken innehåller 100 konkreta tips och många inspirerande recept på hur man på bästa sätt tar hand om maten.Konsumentföreningen Stockholm gjorde 2009 en undersökning i Stockholmsområdet som visade att invånarna i detta område slängde i genomsnitt 5,6 kilo mat i veckan per hushåll. Den totala mängden onödigt matavfall från svenska hushåll är uppskatt-ningsvis 900000 ton per år. Produktionen av denna mat orsakar varje år utsläpp av koldioxid motsvarande de årliga utsläppen från cirka 700000 svenska.

 

Mat & Klimat (2008) Johanna Björklund, Pär Holmberg, Susanne Johansson.    Medströms Bokförlag

En klimatbok med tonvikt på vad vi odlar och äter. På vilka sätt påverkar vi, var och en, klimatet med vår livsmedelskonsumtion? Hur mycket betyder våra olika val egentligen? Boken visar också konkret vilka arealer vi tar i anspråk när vi äter - hur stora är arealerna, var ligger de egentligen? Boken guidar till ett klimatsmart Sverige genom att presentera fakta och aha-upplevelser, och slå hål på myter om maten och klimatet. Mat & klimat är också historien om våra matvanor. Hur har odlingslandskapet och våra butiksutbud förändrats under de senaste 100 åren? Hur kommer de att se ut om 50 år? Boken presenterar och analyserar olika livsmedel. Nya eller nygamla grödors möjligheter presenteras på kockars vis.

 

Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin (2003)Sandell Klas, Öhman Johan och Östman Leif. Studentlitteratur

Detta är en bok om hållbar utveckling som ett integrerande och utvecklande perspektiv inom allt lärande. Det vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare på alla stadier från förskola till gymnasium men också till andra pedagoger, t.ex. inom fritids- och föreningsverksamhet.

 

Matsmart (2008) Stefan Edman, Bo Thunberg. Gullers förlag

Det här är en bok för alla som älskar mat, som funderar över vår tids mat och som vill spana efter nya goda trender. Här visas att något nytt är på väg och att var och en av oss kan göra skillnad genom våra egna matval och matvanor. Matsmart bjuder på bildsviter, intervjuer och reportage, kryddade med viktiga bakgrundsfakta, ett visionärt inlägg i debatten om morgondagens middagsbord.

 

Dagens rätt om mat makt och människovärde (2008) Gunnar Brulin, Malin Klingzell-Brulin. Bilda Förlag, Stockholm

Makten över maten är svår att förändra. ett problem som tas upp i denna reportagebok. Boken ger en inblick i vilkar de stora företagen på världsmarknaden är och är skriven ur livsmedelsarbetarnas perspektiv.

 

Den hemlige kocken (2007) Mats-Eric Nilsson. Ordfront Förlag AB

Det okända fusket med maten på din tallrik är tilläggsrubriken, som tydligt berättar vad boken handlar om.

 

Energi för hållbar utveckling (2007) Mats Areskoug, Per Eliasson. Studentlitteratur

Födoenergi och muslearbete genom historiens gång beskrivs i kapitel 2 i denna bok. Det som skiljer den här boken från andra är dess unika grepp att smälta samman ett historiskt och ett naturvetenskapligt perspektiv. Historien handlar till stora delar om hur vi skaffar oss energi. Efterhand har människor introducerat allt fler behov av energitjänster: för uppvärmning, belysning, tillverkning, kommunikation med mera. Bokens första del reder ut i vilka former vi behöver energin och hur vi kan få mest nytta av en begränsad mängd energi.

 

Mat, råvaror och energi: En kunskapsresa i Linnés fotspår (2007) Red. Starendal Monica. Formas
Hur ser dagens forskare på utvecklingen och våra möjligheter att hållbart förvalta skogen, marken och havet? Vilka utmaningar står den gröna sektorn inför idag – i Sverige och globalt? Följ med på en kunskapsresa i Linnés anda! Guidar gör 23 av Sveriges främsta forskare.

 

Billig mat - en dyr affär Om klimatet och behovet av medvetna konsumenter (2006) Gunnar Brulin. Premiss Förlag
Boken berättar om de dominerande dagligvaruföretagen och deras egna märken -och hur deras egna märken (EMV) som Euro-shopper, Eldorado, X-tra och Willys  pressar priserna.

 

Mat för livet 2025 (2005) Sylwan Peter. Formas

En bild av de närmaste tjugo årens utveckling på matområdet –   en historia inspirerad av 15 forskare.

 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack