Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Hållbart liv

Inspiration för pedagoger

Behöver ni hjälp att komma igång med ert hållbarhetsarbete? 
Bodil Johansson, projektledare på Miljöförvaltningen med gedigen bakgrund både som lärare, miljösamordnare och utvecklingsstrateg  håller inspirationsträffar, studiecirklar,workshopar, föredrag, dialogmöten kring exempelvis: hur man arbetar enligt lärande för hållbar utveckling kopplat till de nya läroplanerna, Grön Flagg-certifiering, källsortering, utomhuspedagogik, närmiljön, energi/klimat, ekologiska fotavtryck, miljöledning. Från 30 min till heldagar, beroende på era önskemål.Erbjudandet riktar sig till pedagoger (alla stadier) och skolledare, men även chefer inom andra verksamheter, och avser personalgrupper.

Skicka förfrågan >>>

 

Malmö Museer

Malmö Museers pedagoger levandegör historia, teknik och natur, och med fokus på hållbar utveckling erbjuder vi spännande experiment och ser till att ni får det där lilla extra!

I Sätt spår i framtiden NU! utgår vi från hur människan använde naturens resurser förr och hur vi använder och fördelar jordens resurser i dag. Hur kan vi leva på ett mer ekologiskt hållbart och klimatsmart sätt? Skolungdomar i årskurs 6 till gymnasiet får använda sin kreativitet och själva skapa småprojekt där de tar tag i de globala utmaningarna.

I Klimat-X får skolklasser, årskurs 5 till och med gymnasiet, göra experiment med förnyelsebara energikällor och klimatvandringar i Västra Hamnen. Vi har också kurser för pedagoger inom lärande för hållbar utveckling.

Globalen är en mötesplats för hållbar utveckling gällande ekologi, ekonomi, sociala och kulturella frågor i Kommendanthuset. Med utställningar, pedagogiska program för skolklasser årskurs 7-9 och gymnasiet,
lärarfortbildningar och seminarier - såväl med lokala som globala perspektiv - bjuder vi in till dialog och delaktighet.

För mer information, se www.malmo.se/museer

 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack