Lärarbibliotek Hållbarutveckling
 
Hem Lärarbiblioteket

Litteratur

Hållbar utveckling i praktiken. Så gjorde vi på vår skola.(2004) Red. Öhman Johan och Östman Leif. Liber

Denna bok berättar om hur hållbar utveckling kan fungera i praktiken, ute i undervisningsvardagen. Den bygger på ett utvecklingsarbete, Hållbar utveckling i skolan som genomförts av omkring 40 lärare på 9 skolor i deras skolvardag.

Hållbar utveckling i praktiken >>

 

Hållbar utveckling i skolan (2002) Skolverket.Utbildningsministrarna i östersjöregionen har kommit överens om en Agenda 21 om utbildning vars mål är hållbar utveckling i regionen. En kartläggning presenteras av situationen i svensk skola vad gäller miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i skolan >>

 

Negotiating Critical Literacies With Young Children (2004) Vivian Maria Vasquez LEA London
Boken förklarar och illustrerar med en lärares erfarenhet hur frågor från vardagliga samtal med barn kan användas för att skapa en integrerad kritisk kompetens och språklig utveckling hos små barn genom att visa hur de hanterat särskilda sociala och kulturella frågor och teman.  Boken är på engelska. Sammanhangen i kapitel 2, 4, 5 och 6 i handlar om regnskogen, att vara vegetarian på ett grillparty, vitvalens situation och Mac Donald´s Happy Meal. Utifrån dessa sammanhang arbetar barnen med ett innehåll om miljö, genus, design och annat på ett konstruktivt sätt. Förskola och Årskurs f-6

 

Klimatfrågan på bordet (2010) Formas Fokuserar

Mat åt nio miljarder – hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att äta nötkött? Ska vi producera kött utan djur för klimatets skull? Hur mycket betyder transporterna och spillet i livsmedelskedjan? I Sverige får vi nya grödor, men också nya ogräs och skadegörare. Och djuren kan bli sjukare. Vad innebär ett nytt klimat för olika delar av vårt avlånga land? I boken kan du läsa hur olika forskare ser på saken.

 

100 sätt att rädda maten (2010) Annica Triberg. Max Ström Förlag

Den här boken innehåller 100 konkreta tips och många inspirerande recept på hur man på bästa sätt tar hand om maten.Konsumentföreningen Stockholm gjorde 2009 en undersökning i Stockholmsområdet som visade att invånarna i detta område slängde i genomsnitt 5,6 kilo mat i veckan per hushåll. Den totala mängden onödigt matavfall från svenska hushåll är uppskatt-ningsvis 900000 ton per år. Produktionen av denna mat orsakar varje år utsläpp av koldioxid motsvarande de årliga utsläppen från cirka 700000 svenska.

 

Mat & Klimat (2008) Johanna Björklund, Pär Holmberg, Susanne Johansson.    Medströms Bokförlag

En klimatbok med tonvikt på vad vi odlar och äter. På vilka sätt påverkar vi, var och en, klimatet med vår livsmedelskonsumtion? Hur mycket betyder våra olika val egentligen? Boken visar också konkret vilka arealer vi tar i anspråk när vi äter - hur stora är arealerna, var ligger de egentligen? Boken guidar till ett klimatsmart Sverige genom att presentera fakta och aha-upplevelser, och slå hål på myter om maten och klimatet. Mat & klimat är också historien om våra matvanor. Hur har odlingslandskapet och våra butiksutbud förändrats under de senaste 100 åren? Hur kommer de att se ut om 50 år? Boken presenterar och analyserar olika livsmedel. Nya eller nygamla grödors möjligheter presenteras på kockars vis.

 

Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin (2003)Sandell Klas, Öhman Johan och Östman Leif. Studentlitteratur

Detta är en bok om hållbar utveckling som ett integrerande och utvecklande perspektiv inom allt lärande. Det vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare på alla stadier från förskola till gymnasium men också till andra pedagoger, t.ex. inom fritids- och föreningsverksamhet.

 

Matsmart (2008) Stefan Edman, Bo Thunberg. Gullers förlag

Det här är en bok för alla som älskar mat, som funderar över vår tids mat och som vill spana efter nya goda trender. Här visas att något nytt är på väg och att var och en av oss kan göra skillnad genom våra egna matval och matvanor. Matsmart bjuder på bildsviter, intervjuer och reportage, kryddade med viktiga bakgrundsfakta, ett visionärt inlägg i debatten om morgondagens middagsbord.

 

Dagens rätt om mat makt och människovärde (2008) Gunnar Brulin, Malin Klingzell-Brulin. Bilda Förlag, Stockholm

Makten över maten är svår att förändra. ett problem som tas upp i denna reportagebok. Boken ger en inblick i vilkar de stora företagen på världsmarknaden är och är skriven ur livsmedelsarbetarnas perspektiv.

 

Den hemlige kocken (2007) Mats-Eric Nilsson. Ordfront Förlag AB

Det okända fusket med maten på din tallrik är tilläggsrubriken, som tydligt berättar vad boken handlar om.

 

Energi för hållbar utveckling (2007) Mats Areskoug, Per Eliasson. Studentlitteratur

Födoenergi och muslearbete genom historiens gång beskrivs i kapitel 2 i denna bok. Det som skiljer den här boken från andra är dess unika grepp att smälta samman ett historiskt och ett naturvetenskapligt perspektiv. Historien handlar till stora delar om hur vi skaffar oss energi. Efterhand har människor introducerat allt fler behov av energitjänster: för uppvärmning, belysning, tillverkning, kommunikation med mera. Bokens första del reder ut i vilka former vi behöver energin och hur vi kan få mest nytta av en begränsad mängd energi.

 

Mat, råvaror och energi: En kunskapsresa i Linnés fotspår (2007) Red. Starendal Monica. Formas
Hur ser dagens forskare på utvecklingen och våra möjligheter att hållbart förvalta skogen, marken och havet? Vilka utmaningar står den gröna sektorn inför idag – i Sverige och globalt? Följ med på en kunskapsresa i Linnés anda! Guidar gör 23 av Sveriges främsta forskare.

 

Billig mat - en dyr affär Om klimatet och behovet av medvetna konsumenter (2006) Gunnar Brulin. Premiss Förlag
Boken berättar om de dominerande dagligvaruföretagen och deras egna märken -och hur deras egna märken (EMV) som Euro-shopper, Eldorado, X-tra och Willys  pressar priserna.

 

Mat för livet 2025 (2005) Sylwan Peter. Formas

En bild av de närmaste tjugo årens utveckling på matområdet –   en historia inspirerad av 15 forskare.

 
 
 

Tidskrifter, rapporter och artiklar

Education & Sustainability Sverige - Education and Sustainability Sverige riktar sig till pedagoger på alla nivåer och har hittills publicerats på katalanska, spanska, engelska och svenska. Den erbjuder inspirerande artiklar och konkreta idéer för hur man kan integrera hållbarhetsfrågor i utbildningsaktiviteter. Den innehåller intervjuer med relevanta experter, nyheter om forskning och utbildningsinitiativ från hela världen samt en samling utbildningsresurser på det aktuella temat. 

Education & Sustainability Sverige >> 

 

Maten i skolan - Maten en viktig del av lärandet, inspiration och tips. Temanummer från NCFF; Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom.

 Bra mat i skolan >> 

 

Trivsel i skolmatsalen - Hur får vi en trivsam skolmatsal? Till dig som vill förbättra miljön i skolmatsalen. En rapport från Stockholms läns landsting.

 Trivsel i skolmatsalen >> 

 

Bilen, biffen och bostaden Hållbara laster – smartare konsumtion. Stefan Edman,  Slutbetänkande av utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion – för hushållen SOU 2005:51

Bilen, biffen och bostaden >> 

 

Jordbrukspolitik och internationell solidaritet Under 2004 och 2005 träffades  Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, för att diskutera hur EUs jordbrukspolitik skulle kunna utvecklas för att såväl främja svenskt jordbruk som livsmedelstrygghet i u-länderna. Läs mer i "trialogen"... 

Jordbrukspolitik och internationell solidaritet >> 

 

Miljö Aktuellt läs de senaste artiklarna om jordbruk

Miljö Aktuellts artiklar om jordbruk >>
  

Rapporter från Naturskyddsföreningen om jordbruk - de senaste artiklarna   tar bland annat upp: Soja som foder och livsmedel i Sverige, Kött mer än klimat och Ekologiskt i Brasilien. 

Naturskyddsföreningen, rapporter om jordbruk >> 

 

Rätten till mat Läs om  FAO.s arbete för en värld utan hunger. Plopp_Film 

Food and Agricultural Organization of the United Nations >>

 

Rapporter från Jordbruksverket 

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror – hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor? 

 Hållbar konsumtion av jordbruksvaror >> 

 

Livsmedelsexport – förutsättningar och möjligheter

Livsmedelsexport >> 

 

Fröet till vår räddning Annika Åhnberg. Minskad klimatpåverkan genom jord- och skogsbruk. Vi måste åstadkomma fungerande kretslopp för vår produktion och konsumtion och vi kan bara göra det genom att bygga på de naturliga kretsloppen och genom att lära av naturen

 Fröet till vår räddning >>

Seminarium via youtube>> 

 

Konsumtionsrapporten 2009 från Göteborgs universitet beskriver hushållens konsumtion av mat, transporter mm. Jämförelser görs med föregående år. Fördjupningsmaterial. 

Till sammanfattning >> 

 

Naturvårdsverket - Samhället tjänar på miljöarbete. Det bekräftar resultaten från många av miljösatsningarna inom Klimatinvesteringsprogrammen, Klimp, och de Lokala investeringsprogrammen, LIP. Här hittar du exempel på lyckade och lönsamma projekt från kommunernas, regionernas, företagens och andra aktörers arbete inom LIP och Klimp. Goda exempel Naturvårdsverket har i ett utvärderingsarbete samlat goda exempel i miljöarbetet t ex kring avfall, biogas, energieffektivisering, hållbara städer, naturvård m.m. 

Goda exempel >>

  

Klimat, hunger och global rättvisa är ett fördjupningsmaterial från Svenska kyrkan. 

Klimat, hunger och global rättvisa >>

 

Ursprungsmärkning, råvaruinnehåll och näringsinnehåll kan man läsa om om i separata rapporter på denna sida från "Matvalet".

Matvalet

 

Förpackningar  Förpackningar ses ofta som en belastning för miljön och något ont som ska minimeras. Ny forskning visar att det tvärtom finns tillfällen då det är motiverat att öka mängden förpackningsmaterial, exempelvis när man kan minska spillet. Tvärvetenskapligt framtagna sätt att förpacka varor kan bidra till hållbar utveckling och ökade marginaler för handeln. 

Läs mer om förpackningar och miljö>>

 
 
 

Film

 

Lärarportalen för gratis nedladdning av undervisningsfilm 

skolmedia.se kan landets lärare hitta filmer och annat nedladdnings­bart material från myndigheter, organisationer och företag. Lärare kan direkt och helt gratis använda materialet i sin undervisning. Filmer för alla skolår och ämnen, på svenska eller främmande språk.

Om skolmedia.se >>

 

Se Hans Rosling film och förnya din syn på världshistorien

Gapminder >>

 

 

Konsumtion

The movie - outside the box  en film om konsumtion och livsstil
Plopp_FilmPlopp_hogstPlopp_gy

The movie >> 


 

Filmer om odling av rättvisemärkt kaffe med mera FairTrade har gjort ett antal filmer och även skrivet material där odlare och producenter berättar om hur våra val i butiken gör skillnad. Plopp_Film   

Rättvisemärkt - film >>

 

UR  Matkoll Utbildningsradion har serier, TV- och radioprogram kring mat för alla åldersgrupper. 

UR Mat >>

 

Tipping point ahead Tecknad film om "The tipping point in climate change" Engelskt tal med eller utan svensk text. Plopp_Film 

Tipping point >>

 

En obekväm sanning

En obekväm sanning  Al Gore. Filmen handlar om den globala uppvärmningen och dess effekter och är gjord som en föreläsning, där Gore vill övertyga i första hand den skeptiska amerikanska allmänheten om att det inte längre råder någon tvekan om att människan påverkat klimatet.WWF har tagit fram några förslag på hur du och din klass kan arbeta med klimatfrågorna i skolan.

Lärarhandledning till En obekväm sanning  >>

 

 

 

 home 

HOME är en film av  filmaren och flygfotografen Yann Arthus-Bertrand. Filmen handlar om hur vi människor rubbat balansen på jorden under vår korta tid här, men den ger också hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar på att användas. I stort sett manar den till allas vårt sunda förnuft - och till våra hjärtan.

Home >>

 

Naturskolan i Malmö har gjort en rad kortfilmer med pedagogiskt innehåll, bland annat om hållbart lärande.

Film Malmö Naturskola >>

 

Utbildningsradion finns massor att hämta kring många olika ämnen. Sök bland program på pedagogwebben.

UR filmer för pedagoger >>

 

Teach every child about food. Jamie Oliver talar om mat hemma, i skolan och på sta´n (i USA och England). Hans budskap är att barn behöver veta mer om maten, kunna laga mat och få bra matkultur.

Jamie Oliver >> 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nyhetsbrev

 
 
 
<< Första < Föregående 1 2 Nästa > Sista >>
Sida 1 av 2

Filmen som måste ses


Se Hans Rosling film och förnya din syn på världshistorien

UR källan

 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack