Klimat Hållbar utveckling
 

 


Plopp_Grunds åk 0-6

Plopp_hogst åk 7-9

Plopp_gy Gymnasiet

Plopp_Film Film

Plopp_InteraktLarom Interaktivt läromedel

Plopp_Spel Spel

Plopp_Tavling Tävling

 


 
 
Hem Klimat

Klimat

Tipping point ahead Tecknad film om "The tipping point in climate change" Engelskt tal med eller utan svensk text. Plopp_Film

Tipping point >>

 

Klimat-X Läromedel framtaget av Mats Areskoug och  Margareta Ekborg på Malmö högskola. Experimenten tar upp frågor kring hållbar utveckling. Tonvikten ligger på globala klimatförändringar kopplat till energianvändning, med tonvikt på solenergi. Många spännande experimentbeskrivningar för både elever och lärare. Litteraturtips, länkar med mera. Årskurs f-6   

Klimat-X >>

 

Håll Sverige Rent - material och inspiration kring tema Klimat och Energi Årskurs f-6  

Håll Sverige rent har två guider kring Klimat, dels för åk 1-6 och dels för åk 6-9

Åk 1-6: Denna guide är tänkt att fungera som en vägledning och ge en röd tråd till hur undervisning i klimat och energi kan struktureras. Den fungerar också som ett stöd för att hitta bra läromedel inom energi och klimat med ingångar från olika skolämnen. Guiden är uppbyggd efter Grön Flaggs arbetssätt att jobba tematiskt och ämnesövergripande.

Åk 6-9:Ett ämnesövergripande utbildningsmaterial för pedagoger i hållbar utveckling med inspirerande bildmaterial! Materialet är indelat i tre delar; Intresseväckare, Energi och Klimat. Här finns även värderingsövningar att jobba med.

Tema Klimat och Energi >>

 

CO2nnect är utformat för att bidra till ett lärande som ger elever de färdigheter och skapar de attityder och den medvetenhet som de kommer att behöva, samtidigt som de tillägnar sig kunskap får en djupare förståelse kring problemställningarna.

Aktiviteterna kan enkelt anpassas till olika åldersgrupper och kopplas till läroplanen i princip alla ämnen.

  • Undersök koldioxidutsläpp från skoltransport
  • Dela era resultat med andra i en internationell databas
  • Jämför och diskutera koldioxidutsläpp
  • Skicka in frågor till en klimat- och transportexpert
  • Samarbeta med andra skolor
  • Diskutera utsläpp från trafiken med andra i er kommun/ert samhälle
  • Utarbeta förslag på hur man kan minska utsläppen i er kommun/ert samhälle. Ladda upp era idéer och ta del av andras.      Plopp_InteraktLarom

CO2nnect >>

 

Tema Klimat  Världsnaturfonden, WWF har utvecklat läromedel för att arbeta med klimatfrågor i skolan  Årskurs f-6   

Läromedel Klimat >>

 

Klimatet i hetluften Den här skriften är gjord av forskare som dagligen arbetar med frågor som rör hur vi ska kunna överleva på den här planeten. Den börjar med att svara på några av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp i samtal kring den globala klimatförändringen.

Klimatet i hetluften >>

Lärarhandledning >>

 

Klimatkontot  Ett material från Naturskyddsföreningen där du kan testa din klimatpåverkan. Hur kan du minska den? Testa mat, resor, bostad med mera...

Klimatkontot >>

 

Klimatförändring Genom detta material vill Europakommisonen få ungdommar mer medvetna om orsakerna till klimatförändringar och ge exempel på åtgärder.   

Europakommisionen Arbeta med Klimatet >>

 

KlimatAkuten, Stockholm stad presenterar Energikollen, som ger hjälp för att arbeta med klimatfrågor och se skolans energiåtgång 

Energikollen >>

 
 
 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack