Läromedel inspiration  hållbar utveckling
 

Hjälp att konkretisera

 

Se möjligheterna

En ökad medvetenhet om hur vi påverkar vår omvärld, vilka konsekvenser våra handlingar får är centralt. En ökad förståelse för hur olika kulturella synsätt värderar framtiden är en del av en ökad medvetenhet för hållbar utveckling. Att utmana elevernas (och sina egna!) tankar och värderingar i  skiftande sammanhang levandegör vår delaktighet och närvaro i dessa frågor. 

Arbetet med hållbar utveckling i skolan innebär att arbeta kunskapsfördjupande och demokratiskt. Det innebär att synliggöra samspel, intressekonflikter, miljöhot, olika värderingar och levnadsförhållanden. Att stärka elevernas självkänsla, naturkänsla och empati är grunden för att eleverna ska kunna vidga sin förståelse i vidare sammanhang och en grund för att möjliggöra handlingskompetenta elever. Att miljöproblemen inkluderar såväl ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter av samhällsutvecklingen gör att detta angår så gott som alla våra skolämnen.

Kanske frågar man sig vad som inte finns i lärande för hållbar utveckling? Det tycks innefatta så gott som allt. Ja, det handlar om ett sätt att förhålla sig i sin undervisning. Nackdelarna av att se lärande för hållbar utveckling mer som ett förhållningssätt av undervisning kan medföra en känsla av att tappa fokus.

Då kan denna reflektions-modell vara ett stöd för att se möjligheterna och strukturerna. Det gäller att finna sig själv och klassens elever i det sammanhang där medvetenheten blir som störst för hållbar utveckling. Det gäller att se möjligheterna. Vad tillför mest för denna klass? Vilka områden och metoder är mest givande? Hur blir eleverna delaktiga och drivande?

Hur ska undervisningen utformas för att vara med och bidra till en hållbar framtid? Vilka kunskaper och färdigheter är användbara i en föränderlig värld? Att bli medveten om hållbar utveckling handlar om att utveckla kunskaper, värderingar och handlingskompetens. En hållbar utveckling återspeglar en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar värld.

Till Reflektionsmodellen >>

 

Utmärkelser

Utmärkelse Skola för hållbar utveckling

Grön Flagg

Twittra med oss

Twittra med Hållbar utveckling i skolan

Vi följer några intressanta twitters som anknyter till hållbar utveckling. Nyfiken?

 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack