Hållbar utveckling forskning och fortbildning
 
Hem Fortbildning & Forskning Högskolekurser poänggivande

Högskolekurser poänggivande

 

Malmö högskola - hållbar utveckling.

Idrott och hållbar utveckling

Idrott och sport påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. Därför är det angeläget att öka medvetenheten och kunskapen om idrott i relation till hållbar utveckling, vilket är syftet denna kurs. I kursen arbetar vi med att studera och analysera de trender och utvecklingsdrag som vi kan se inom dagens idrott (i form av t ex anläggningsutvecklingen, den ökade mängden idrottsevenemang och den framväxande idrottsturismen) och relaterar dessa till olika perspektiv på hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling inrymmer flera olika dimensioner: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessa ställs mot varandra.

Start: 10 november 2014 
Slut:18 januari 2015
Dagtid 50% Distans (Malmö)

Antal obligatoriska träffar: 2

Öppnar för anmälan17 mars 2014.

 

Utepedagogik för de tidiga åren

En kurs för dig som vill utveckla utepedagogiska metoder i förskolan och skolans tidigare skolår. Kursen har naturvetenskapen som bas, men även andra ämnen som matematik och praktisk-estetiska ämnen finns med. Kursen ger ämneskunskaper och didaktisk kompetens. Vi utgår från att kunna använda närmiljön i undervisningen. Mellan träffarna får du uppgifter att genomföra i egen barngrupp/klass.

Träffarna är förlagda till helger, fred (em) och lördag (heldag) vid fyra tillfällen under terminen

Start: 01 september 2014 
Slut:18 januari 2015
Veckoslut 25% Malmö
Öppnar för anmälan17 mars 2014.

 

Teaching for sustainability

The course is interdisciplinary and focused on Education for Sustainable Development, ESD. Literature and methods are used aiming at facilitating the ability to learn and teach for a sustainable society. A main idea is to consider local and global challenges for sustainable development. Students will develop their knowledge of environmental problems and ecological, social and economic perspectives of sustainability, and gain theoretical knowledge of teaching and learning, practical knowledge and teaching skills.

The course will be organized thematically. These themes will focus on issues of international interest and importance. In the themes the students will work to improve their own knowledge about the content and their ability to teach the topic. The course will include lectures, seminars, a project work, study visits, a period of practical work at school and a home assignment.

Start: 10 November 2014
End:18 January 2015
Day-time 100% Malmö

Application period for this offer starts 17 March 2014.

 

 

Hållbar stadsutveckling i teori och praktik

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Att ställa om världens städer i hållbar riktning är en av mänsklighetens stora utmaningar. Med utgångspunkt i konkreta exempel i Öresundsregionen ska kursdeltagare teoretiskt och empiriskt analysera och reflektera över vad hållbar stadsutveckling innebär i praktiken. Kursen ges sen eftermiddag på halvfart och vänder sig även till yrkesverksamma.

Start: 01 september 2014 
Slut:18 januari 2015
Eftermiddag/kväll 50% Malmö

Öppnar för anmälan17 mars 2014.

Children's Rights

Description

The objective of the course is for students to acquire knowledge of the U.N. Convention of Children's Rights, its origin and interpretations, and by so doing deepen and develop their understanding of the child's perspective and the child's best. One of the main objectives is to gain knowledge about how the Convention of Children's Rights is used and implemented in Sweden.

Start: 31 March 2014
End:08 June 2014 
Day-time 100% Malmö


Start: 10 November 2014
End:18 January 2015
Day-time 100% Malmö

Application period for this offer starts 17 March 2014.

 

Miljörätt  Kursen är en introduktionskurs i miljölagstiftning. Kursen ger en grundläggande orientering om svensk miljörätt, EU:s miljörätt samt internationell miljörätt. Kursen vänder sig till den som vill kunna förstå och tolka ett miljörättsligt problem i ett flervetenskapligt perspektiv. Syftet är att kunna identifiera lagstiftningens nuvarande begränsningar och framtida utvecklingsmöjligheter i förhållande till begreppet hållbar utveckling.

Start: 19 januari 2015 
Slut:07 juni 2015
Dagtid 50% Malmö

Mer info-->


 
 

Nyheter Miljö Aktuellt

Om sidan

Webbsidan är ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne

skane_rgb_pos_r2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack