Kategori: BloggenSida 1 av 2

Miljövänliga produkter för hem och hushåll

Nu har många fått upp ögat för hur viktig det är med miljömedvetenhet. Sverige har ett rykte som ett miljövänligt land och ett bra förebild för andra länder….

Miljövänliga arbetsplatser

Att vara miljömedveten är lika viktig på jobbet som det är hemma. Men det är inte alltid lika lätt att påverka på jobbet som i privatlivet. Med kunskap…

Vad orskar ändringar i klimatet?

Jordens klimat har förändrats så länge den existerat. Det finns en mängd olika anledningar till dessa ändringar. En del är kända andra inte. Många av de faktorer som…

Förnybara energikällor

Människans energikällor, de vi använder för att få vår energi, delas traditionellt in i förnybara och icke förnybara. Medan de senare är ändliga och kommer ta slut vid…

Ekologisk Mat

Ekologisk mat betyder en rad olika saker. Ekologisk mat innebär i första hand att jorden där grönsaker och frukterna odlas inte har blivit besprutad alls med några som…

Luftföroreningar och dess effekter

Luftföroreningar påverkar hälsan för alla. Djur och människor bli sjuka och det förkortar våran livslängd betydligt. Detta bidrar även till övergödning, växtskador, försurning, korrosion, klimatförändringar och nedsmutsning. All…

Klimatförändringarnas konsekvenser

Att det förekommer klimatförändringar på vår jord är de allra flesta medvetna om.  Dessa förändringar påverkar hela världen och havsnivån stiger eftersom polarisarna smälter ner. Det förekommer fler…

Ekologiskt jordbruk

Att odla ekologiskt är ett ämne som det debatteras mycket om. Man diskuterar om det är bra eller dåligt för miljön och vilka konsekvenser det blir. Att odla…

Vattenförorening

Det finns många orsaker till vattenföroreningar och de orsakar stora problem i hela världen. Vissa kvinnor äter p-piller och då kommer hormonrester med urinen ut i reningsverken och…

Överkonsumtion

För många är shopping ett stort intresse. Planeringen och besöket i nya butiker är spännande och kan till exempel ge en pågående resa en liten extra guldkant. Men…

hutiskolan.se © 2020