Månad: april 2019

Luftföroreningar och dess effekter

Luftföroreningar påverkar hälsan för alla. Djur och människor bli sjuka och det förkortar våran livslängd betydligt. Detta bidrar även till övergödning, växtskador, försurning, korrosion, klimatförändringar och nedsmutsning. All…

Klimatförändringarnas konsekvenser

Att det förekommer klimatförändringar på vår jord är de allra flesta medvetna om.  Dessa förändringar påverkar hela världen och havsnivån stiger eftersom polarisarna smälter ner. Det förekommer fler…

hutiskolan.se © 2020